Obsah stránky

Křižovatka u motorestu Stará pošta

Zápis z jednání – rekonstrukce křižovatky U Staré pošty
Dne: 11.5.2017 v 11,00 hod. – obecní úřad Zdiby
Přítomni: Zdiby – Žáček, Wachtl
                  Autopalace – Košík
                  Goodman – Růžička, Palek
Růžička představil studii navýšení kapacity křižovatky a seznámil přítomné s proběhnutými jednáními. Přestavba výrazně zvýší propustnost nevyhovující okružní křižovatky, budoucí tvar je v souladu s uvažovanou přestavbou MUK. Studie  je informativní a nelze zaručit, že bude realizována.
-DI Hanousková – pruh pro bus zatím odložen, proveditelnost pruhu v souvislosti s přestavbou Di představena
-ŘSD – PUDIS spolupracuje na záměru
-LIDL – souhlasí, požaduje přípravu pro přechod pro chodce, požaduje vyřešení vjezdu a výjezdu z parkoviště ( odbočovací pruhy)
-BARACOM – spolupracuje , připravuje výjezd a vjezd k restauraci
-Magistrát HMP – zpracovává studii na tramvajové spojení Praha-Zdiby, zatím není aktuální, protože dnes není tramvajová trať v územním plánu a nejsou vyřešeny majetkoprávní vztahy. Vše je ve stádiu studie proveditelnosti.
Dále bude s obcí Zdiby řešeno -  majetkové vypořádání pozemků pod přestavěnou komunikací, která bude hlavní  (v případě poruchy), obsluha a opravy, souhlasy s pozemky, veřejné osvětlení v prostoru křižovatky, autobusové zastávky, uložení optických kabelů směrem ke křižovatce
Navýšení kapacity křižovatky z 30 000 na cca 70 000 aut/den.
Předpokládaná realizace – 2018
Zapsal: J.Žáček
 

Vložený dokument

Křižovatka U Staré pošty - situace pdf pdf 418 kB
Datum a čas: 15.05.2017 13:30
Napsal: Administrátor
Kategorie: Ostatní

Patička stránky