GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

ĎÁBLICKÁ SKLÁDKA - znovuotevření skládky v tuto chvíli neprošlo řízením EIA

Vážení spoluobčané, dnes pro vás máme dobrou zprávu. V danou chvíli investor neuspěl se svým záměrem na nežádoucí znovuotevření již zrekultivované části ďáblické skládky.

Tuto středu se totiž konalo do pozdních večerních hodin veřejné projednání k uvedenému záměru. V návaznosti na toto veřejné projednání dnes vydaný závěr příslušného odboru MHMP zní - DOKUMENTACE SE VRACÍ K PŘEPRACOVÁNÍ.

Zpracovateli dokumentace se nepodařilo vyvrátit, že kontaminace podzemních vod v okolí skládky má výlučně jiného původce než skládku. Také vyhodnocení pachových látek a vlivů skládky na pohodu bydlení obyvatel bylo nedostatečné.

Pevně doufáme, že se záměr nakonec vůbec realizovat nebude - nepřejeme si, aby se v bezprostřední blízkosti naší obce otevřela místa s mnoha let hnijícím odpadem, aby opět došlo ke zhoršení prašnosti ze skládky, k obtěžování obyvatel zápachem ze skládky v důsledku manipulace s tlejícím odpadem, jakož i v důsledku úniku skládkového plynu.

Naším zájmem je, aby zdraví obyvatel mělo přednost před ekonomickými zájmy.

DĚKUJEME VŠEM OBČANŮM, KTEŘÍ SE POSTAVILI PROTI ZÁMĚRU SPOLU S NÁMI.

DÍKY I VÝJIMEČNÉ PRACOVNÍ SKUPINĚ.

Datum a čas: 26.07.2019 22:26
Napsal: starostka
Kategorie: Informace od vedení obce

Patička stránky