GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

Desatero o divokých prasatech

                                                  DESATERO O DIVOKÝCH PRASATECH

  1. V přírodě má své místo divoká zvěř stejně jako lidé.
  2. Černá zvěř nemá v naší honitbě přirozeného nepřítele, a tak se s ní můžete setkat všude.
  3. Černá zvěř je velice přizpůsobivá, odolná, všežravá a se značnou reprodukční schopností, a tak se její stavy obtížně regulují.
  4. Černá zvěř je přirozeně plachá a člověku se raději vyhne. Nebezpečná může být je-li zraněna, cítí ohrožena nebo brání selata.
  5. Při setkání s divokým prasetem zachovejte klid, hlasitě hovořte, případně zpívejte či pískejte, vraťte se a nechte jej odejít.
  6. Majitelé psů by neměli nechat své čtyřnohé miláčky volně běhat, aby se nedostali do kontaktu s prasetem.
  7. Nelákejte divoká prasata do blízkosti lidských obydlí vyvážením biologického odpadu za plot či na nevyužívané parcely. Tím se budete chovat ohleduplně i ke svým sousedům.
  8. K zabránění škod na soukromém majetku nejlépe poslouží plot s důkladnou betonovou podezdívkou, nebo plot z částečně do země zapuštěných kari sítí ( betonářská ocel ).
  9. Podle zákona lze odlov divokých prasat provádět pouze na honebních pozemcích. Na nehonebních pozemcích jen výjimečně, za zvláštních podmínek a s povolením orgánu státní správy na úseku myslivosti.
  10. Při střetu dopravního prostředku s černou či srnčí zvěří volejte Policii ČR. Ta vyzve uživatele honitby, aby sraženou zvěř odstranil a zároveň vyhotoví protokol o nehodě pro případné jednání s pojišťovnou. Zvěř si nesmíte přivlastnit, jednalo by se o trestný čin pytláctví.

 

Za Myslivecký spolek Zdiby – Klecany :

JUDr. Václav Holý

Pavel Míšek, vedoucí úseku Zdiby

Ing.Jindřich Trpák

Datum a čas: 25.04.2019 11:46
Napsal: Administrátor
Kategorie: Ostatní

Patička stránky