GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

Dílčí harmonogram výstavby kanalizace v obci Zdiby

Vážení spoluobčané,

rádi bychom vás informovali o upřesněném harmonogramu výstavby kanalizace Brnky:

Sedlecká cesta …..….. cca do 31/5

Chatařská……..……...cca 1/5 – 26/5

U Kovárny ……......... cca 20/5 – 12/6

Na Sadě ………..........cca 27/5 – 18/6

Na Výsluní …............ cca 1/6 – 30/6

Slepá ……................. cca 10/6 – 30/6

Ulice Přemyšlenská, Na Návsi– předběžně červenec-srpen 2019 – provoz se předpokládá kyvadlově na semafor v dílčích úsecích cca do 100 m podle postupu výstavby.

Zlatý kopec – předběžně od července 2019.

Nelze samozřejmě vyloučit, že dojde k posunům některých termínů. Případně vás budeme průběžně informovat.

Napojování domovních přípojek bude možné po uvedení rozšířené ČOV do zkušebního provozu (předpoklad do konce roku 2019) a dílčích kolaudacích jednotlivých uličních řadů. Důležitá bude vaše včasná spolupráce s domluvenými projektanty.

Postupně vás navštěvujeme ve vašich lokalitách. Bude tedy možné vše prodiskutovat i osobně.

Děkujeme za vaši spolupráci! :-)

Datum a čas: 06.04.2019 11:15
Napsal: starostka
Kategorie: Informace od vedení obce

Patička stránky