GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

HOBR EXPRESS - oprava článku ve Zdibském zpravodaji

!!! OPRAVA !!!

 

Po redakční uzávěrce dalšího čísla Zdibského zpravodaje došlo ke skutečnostem, které měly vliv na obsah článku „PROMĚNY HOBR EXPRESSU“ a nebylo již možné článek doplnit.

 

V tomto článku se uvádí „…zastávka U školy se přesunula do prostoru zastávky Veltěž, kde staví běžné linky PID“. To se tak skutečně stalo, nicméně na základě žádosti rodičů byla tato zastávka přesunuta zpět na svoje původní místo u společenského domu (knihovny).

 

Důvodem vrácení zastávky na původní místo je skutečnost, že v místě PID Veltěž zatím chybí v přijatelné vzdálenosti od zastávek přechod pro chodce a přecházení přes silnice je tak pro děti méně bezpečné.

 

V návaznosti na řešení zastávek z hlediska bezpečnosti probíhají nyní ještě jednání s jednotlivými vlastníky dotčených pozemků o umístění nástupišť zastávek, a tak zatím není zcela vyloučeno, že ještě k nějakým dílčím změnám může dojít. Bohužel ne všude má totiž obec dostatečný prostor pro umístění na vlastní pozemek.

 

 

VE SMĚRU OD PRAHY BYLA OBNOVENA

ZASTÁVKA „U ŠKOLY“ MÍSTNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY HOBR EXPRESS.

Datum a čas: 01.10.2019 14:47
Napsal: Administrátor
Kategorie: Ostatní

Patička stránky