GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

Informace o Obecní policii ve Zdibech

Vážení spoluobčané,

rádi bychom Vám poskytli informace o dalším směřování Obecní policie ve Zdibech. Naší vizí je, aby strážníci byli především v ulicích, dostupní pro občany. Předpokladem pro tuto „proměnu“ je odbourání nadměrné byrokracie spojené s „vyhledáváním“ přestupků na kamerách, které strážníky následně neúměrně zatěžuje namísto toho, aby se mohli pravidelně vyskytovat v terénu našeho rozlehlého katastrálního území.

Zabývali jsme se vyhodnocením nákladů naší obecní policie, které při 4 strážnících převyšovaly téměř o 1 mil. Kč náklady městské policie v Klecanech se stejným počtem strážníků. Proto jsme přistoupili k tomu, že jsme se zabývali efektivitou pravidelně vykazovaných přesčasových hodin a pohotovostí, a to jak z pohledu jednotlivostí jako je např. vykázání přes 600 hodin práce měsíčně, tak ve vazbě na fakt, že obec má v tomto roce 15 mil. schodkový rozpočet.

Obecní policii chceme rozhodně v obci podporovat a nastavit rozpočtově odpovídající dostupnost obecní policie, doplněnou o činnost policie ČR stejně jako v jiných obcích či městech v okolí.

V tuto chvíli má Obecní policie ve Zdibech 3 strážníky (k 31.1.2019 skončil na vlastní žádost jeden ze strážníků, jehož plný pracovní poměr u Obecní policie ve Zdibech kolidoval s plným pracovním poměrem u jiného zaměstnavatele). Od 1.4.2019 bude mít služebna 2 strážníky z důvodu podané výpovědi třetím ze strážníků. Další období nám ukáže, zda bude tento počet dostatečný, či zda bychom do budoucna případně o jednoho strážníka posílili.

Datum a čas: 28.02.2019 00:22
Napsal: starostka
Kategorie: Informace od vedení obce

Patička stránky