GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

Opatření tajemníka obecního úřadu Zdiby k obnovení úředních hodin a dalších činností obecního úřadu

Opatření

Tajemníka obecního úřadu Zdiby

k obnovení úředních hodin a dalších činností obecního úřadu.

 

V souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR vydávám následující opatření:

1) Úřední hodiny obecního úřadu Zdiby, se od 27.4.2020 obnovují v plném rozsahu.

2) Do objektů ve vlastnictví obce Zdiby (zejména pak do budovy obecního úřadu) je umožněn vstup pouze osobě, která používá ochranu dýchacích cest (roušku, respirátor, šátek, šálu nebo jiný prostředek zabraňující šíření kapének),

3) Všechny osoby jsou povinny ochranu dýchacích cest uvedenou shora používat po celou dobu pobytu a pohybu v prostorách úřadu.

4) Každý občan vstupující do budovy úřadu provede desinfekci rukou u vstupu připravenými desinfekčními prostředky.

5) Při osobním kontaktu je nutné dodržovat dostatečné rozestupy (nejméně 2 metry).

6) Po dobu vyhlášeného nouzového stavu v České republice žádám veřejnost, aby upřednostňovala elektronickou a telefonní formu komunikace s úřadem a bezhotovostní platební styk.

7) Nahlížení do spisů či dokumentací, případně možnost osobních jednání s představiteli a zaměstnanci obce budou umožněny pouze po předchozím objednání s dotčeným pracovníkem či představitelem vedení. Doporučená maximální doba nahlížení do spisů či dokumentací anebo délka jednání se stanovuje na dobu nezbytně nutnou, max na 60 minut. Po překročení této doby jsou zaměstnanci obecního úřadu nebo představitelé vedení obce oprávněni nahlížení do spisů, dokumentací či osobní jednání ukončit.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 27. 4. 2020.

Ve Zdibech dne 24.4.2020

 

 

JUDr. František Kotalík v.r

tajemník OÚ Zdiby

Datum a čas: 24.04.2020 13:12
Napsal: Administrátor
Kategorie: Ostatní

Patička stránky