GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

Oznámení o ukončení platnosti parkovacích karet ke dni 30. 9. 2020

Oznámení

o ukončení platnosti parkovacích karet

vydaných obecním úřadem Zdiby opravňujících k stání na  parkovišti K+R, stání na území obce Zdiby, stání na plochách veřejné zeleně a jiných.

 

Obecní úřad Zdiby Tímto sděluje, že ukončuje platnost všech doposud vydaných povolení k parkování. Platnost těchto povolení skončí

ke dni 30.9.2020

Řádně vyplněnou žádost:

  1. o vydání nových parkovacích karet jako náhradu za stávající, je nutno podat na podatelnu OÚ nejpozději do konce výše uvedeného termínu. Při vydání nové parkovací karty je žadatel povinen odevzdat původní parkovací kartu.
  2. o vydání nové parkovací karty pro žadatele, který doposud parkovací kartu nevyužívá lze podávat průběžně.

Nové parkovací karty budou vydávány žadatelům v průběhu měsíce září 2020 a dále.

 

Upozornění:

Na vydání parkovací karty není právní nárok.

Užívání současné parkovací karty po termínu 30.9.2020 bude považováno za neoprávněné a s tím související porušení platných právních předpisů může být sankcionováno.

 

 

Pozn:

Závazný vzor žádosti bude od 1.8.2020 dostupný na www.obeczdiby.cz v sekci: jak si zařídit.

 

Datum a čas: 25.06.2020 09:12
Napsal: Administrátor
Kategorie: Ostatní

Patička stránky