GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

Poplatek za psa na rok 2021

 

 

Je třeba uhradit do 30. 6. 2021 

Číslo účtu: 2623201/0100 

Do poznámky uveďte: PES, jméno majitele, adresu 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) Za jednoho psa 350 Kč

b) Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 500 Kč

c) Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200 Kč

d) Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 300 Kč

 

Případné výjimky a úlevy jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce Obce Zdiby č. 3/2019

 

 

Datum a čas: 20.01.2021 10:59
Napsal:
Kategorie: Informace od vedení obce

Patička stránky