GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

Pozvánka na bezplatný seminář Kotlíkové dotace

Pozvánka na bezplatný seminář na téma „Kotlíkové dotace v roce 2019“

 

Vážení spoluobčané,

 

 

rádi bychom Vás pozvali na bezplatný seminář na téma „Kotlíkové dotace v roce 2019“. Tento seminář jsme pro uspořádali pro ty z vás, kteří doposud využíváte kotle na tuhá paliva. Pokud kotel na tuhá paliva nemáte, považujte tuto pozvánku za bezpředmětnou.

V případě, že kotel na tuhá paliva stále máte, jste srdečně zváni a budeme opravdu rádi, pokud si uděláte čas a přijdete si možnosti zajištění si pohodlnějšího, bezpečnějšího, ale i ekologičtějšího vytápění vyslechnout. Seminář se uskuteční dne 20.5.2019 od 18.00 hodin ve společenském domě ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby. Na tomto semináři Vám představí dotační kancelář DEKAMA Trade s.r.o., spolu se zástupcem z obce Zdiby, podmínky a pravidla dotačního programu, možnosti získání kotlíkových dotací a zodpoví Vám všechny Vaše s tématem související otázky. V letošním roce je poslední možnost o tuto dotaci požádat.

Podle druhu zvoleného nového vytápění Vám pomůžeme, prostřednictvím dotační kanceláře, zajistit podporu pro Vaše nové a ekologicky šetrnější vytápění. Výše získané podpory závisí na druhu zvoleného vytápění – např. max. 95.000,- Kč (v případě kondenzačního kotle na zemní plyn) nebo max. 120. 000,- Kč v případě tepelného čerpadla či kotle na biomasu (blíže viz přiložený leták).

Na závěr je třeba ještě uvést, že modernizace tepelných zdrojů přináší obcím a jejich obyvatelům mnohé výhody, vedle finančních úspor se jedná mimo jiné o zvýšení kvality ovzduší.

VŠE VÁM POMŮŽEME ZAŘÍDIT. STAČÍ JEN PŘIJÍT A POSKYTNOUT NÁM SOUČINNOST.

Děkujeme.

S přáním příjemného dne

 

                                                                                                        JUDr. Eva Slavíková

 starostka obce

                                                                                                                                              

Datum a čas: 25.04.2019 11:19
Napsal: Administrátor
Kategorie: Pozvánky

Patička stránky