GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

Sdělení Českého statistického úřadu

Životní podmínky 2019 – výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v r. 2019 každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích a získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření se uskuteční na území celé ČR v 11.452 domácnostech. Domácnosti jsou do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 2. února do 26. května 2019 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém měření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je pro ČSÚ nesmírně důležitá. Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data budou důsledně chráněna. Postup respektuje ochranu osobních údajů dle GDPR a všichni pracovníci ČSÚ jsou vázáni mlčenlivostí o šetřených skutečnostech.

Další informace k tomuto šetření lze získat na ČSÚ od paní Maškové: 274 053 195.

Datum a čas: 02.02.2019 11:55
Napsal: starostka
Kategorie: Ostatní

Patička stránky