GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

Volby přísedících Okresního soudu Praha-východ na volební období 2020 až 2024

Chcete se osobně podílet na rozhodování soudu?

 

Okresní soud Praha – východ hledá přísedící, tj. členy soudního senátu, kteří rozhodují v trestních věcech a pracovních věcech občanskoprávních. U okresního soudu je složení senátu následující: předseda senátu/soudce + 2 přísedící.

 

Přísedícím může být zvolen bezúhonný občan České republiky, způsobilý k právním úkonům, jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude funkci řádně zastávat, dosáhl věku nejméně věku 30 let a má trvalý pobyt na území obce. 

 

Zastupitelstvo obce bude volit přísedící z přihlášených kandidátů na základě doporučení předsedkyně soudu. Kandidáti předtím absolvují u soudu krátký pohovor. Funkční období přísedícího je 4 roky, předpokládá se 20 zasedání soudu v kalendářním roce. Zvolení přísedící absolvují před výkonem funkce potřebné školení.

 

Jedná se o funkci čestnou, za účast u jednání se poskytuje pouze paušální náhrada. Těm, kteří jsou v pracovním poměru je v případě žádosti možné uhradit ušlý výdělek, případně stravné a jízdné.

 

Přihlásit se můžete do 29.6.2020.

 

Pro více informací – viz prosím přípis soudu.

 

V případě zájmu volejte prosím p. místostarostku B. Sabolovou – tel. 774 657 415.

Datum a čas: 16.06.2020 14:43
Napsal: Administrátor
Kategorie: Ostatní

Patička stránky