GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

Výstavba kanalizace - J. Kámena, Holosmetky, Brnky

Vážení spoluobčané,

tak, jak jsme s některými z Vás již hovořili v terénu informujeme, že v ulici J. Kámena bude po celý měsíc březen probíhat výstavba kanalizace. Původní harmonogram stavby jsme upravili tak, aby realizace této ulice byla hotova dříve, než proběhne slavnostní osazení nových zvonů v našem kostele, které je naplánováno na 12.5.2019.

Práce opět pokračují také v lokalitě Holosmetky, kde ještě zbývá některé úseky dokončit (ulice Polní, Zelená a Lomená).

Dále se na budově čističky kompletují vnitřní rozvody a budou zahájeny práce na technologické části nové budovy.

V lokalitě Brnky budou zástupce obce a provozovatel kanalizace procházet postupně lokalitu a upřesňovat spolu s Vámi pozice odboček pro jednotlivé domovní přípojky. Termíny obchůzky jsou následující:

Ulice

   Předpokládaný čas schůzky

Slepá, Na Výsluní, Sedlecká cesta

   Sobota  9/3  -  10-12 hod

Na Sadě, U Kovárny, Chatařská (po parc. č. 2/17)

   Sobota   16/3 -  10-12 hod

V případě, že v daném termínu nebudete k zastižení, můžete si s námi domluvit schůzku v jiném termínu (tel. 773 113 860 nebo podatelna OÚ tel. 284 890 219).

KDE NALEZNETE DALŠÍ INFORMACE KE KANALIZACI:

Na webových stránkách obce  v kolonce Investice – ČOV a kanalizace jsou dostupné podrobnější informace, a to především:

  1. Postupné kroky potřebné pro připojování na kanalizaci;
  2. Nejčastější otázky o připojení na kanalizaci.

 Budete-li mít jakékoliv další otázky k tématu kanalizace, rádi Vám je zodpovíme na místě.

Připravuje pro Vás také besedu s odborníky (projektant, provozovatel) na téma splašková kanalizace, žumpy a domovní ČOV s cílem informovat Vás nejen o technických aspektech, ale také o plánovaných legislativních změnách v souvislosti s nedávnou novelou vodního zákona. Termín besedy bude stanoven předběžně cca v polovině měsíce března. Konkrétní datum ještě upřesníme a budeme Vás informovat.

Datum a čas: 04.03.2019 02:29
Napsal: starostka
Kategorie: Informace od vedení obce

Patička stránky