GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

Žádost o provedení prořezu podél komunikací

 

Vážení občané,

jestliže Váš pozemek sousedí s komunikací v obci Zdiby, obracíme se na Vás s prosbou o potřebnou součinnost spočívající v provedení nutného prořezu dřevin a zkrácení či odstranění rostlin, které přesahují z Vašeho pozemku na komunikaci

Přerostlá zeleň zasahující do profilu komunikace komplikuje a v některých případech může:

  • znemožnit příjezdu vozů integrovaného záchranného systému (IZS) a vozidel svozové služby,
  • snížit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích tím, že zakrývá dopravní značky či lampy veřejného osvětlení, brání výhledu     do křižovatky nebo na přechod pro chodce, případně znemožňuje využití chodníku a chodci pak musí vstupovat do vozovky,
  • znesnadňuje letní i zimní údržbu vozovek i chodníků a může způsobit poškození komunální techniky.  

S ohledem na výše uvedené je žádoucí, abyste údržbu zeleně provedli co nejdříve. Zároveň, prosím, mějte na paměti, že obdobné ošetření stromů a další zeleně je nutné provádět pravidelně. Pro bezpečný průjezd IZS je nezbytné ponechat na výšku prostor minimálně 3,5 m.

Věříme, že výše uvedené upozornění a naši zdvořilou žádost o udržování zeleně podél komunikací v obci Zdiby vezmete v úvahu při plánování její údržby, a že dojde ke sjednání nápravy v co nejkratším termínu.

S poděkováním

                                                                                                                                      vedení obce

 

 

 

 

Datum a čas: 11.01.2021 13:03
Napsal: administrátor2
Kategorie: Informace od vedení obce

Patička stránky